Serveis i solucions

Tots els serveis i solucions estan dirigits a la indústria alimentària, tant a una empresa consolidada, com a una empresa emprenedora que està començant, com a un professional del sector.

Desenvolupament de producte o categoria de producte

Servei que té com a objectiu definir un nou concepte de producte o categoria de producte alimentari, des de la necessitat o idea o repte fins a la validació del prototip o mostra a petita escala testejada i validada pel consumidor real.

Desenvolupament de noves solucions

Servei que té com a objectiu definir un nou concepte de solució, servei, procés, metodologia o model de negoci des de la detecció de necessitats i definició d’oportunitats fins a arribar a la proposta concreta testejada i validada per client final o client B2B.

Generació i validació de proves de concepte, prototips i mostres

Serveis i recursos per a generar i validar proves de concepte, prototips i mostres a petita escala de productes alimentaris i solucions dins la indústria alimentària.  

Testeig amb consumidor o client real

Dissenyem i executem el teu testeig a mida, centrant-nos en les necessitats del teu projecte, del teu producte o solució. El testeig es realitza amb consumidors reals. Testeig a través d’entrevistes individuals en profunditat, o bé grupals. Testeig per a diferents necessitats dins el procés de desenvolupament de producte o solució (innovació, marketing).

Dinàmiques d’innovació

 Grups de treball que troben solucions d’innovació a partir de necessitats detectades, oportunitats . Es generen solucions en forma de nous productes, nous serveis, nous processos logístics, nous processos tecnològics o nous models de negoci. Cada dinàmica té una durada de 4 o 5 dies.

Retirs d’innovació

El Cingi-Foodlab és l’espai adequat per a realitzar retirs d’innovació estratègica on pots utilitzar recursos com la cuina industrial, l’auditori, la sala de cates o de dinàmiques d’innovació o el porxo i els jardins exteriors.

Vols dur a terme un projecte
amb nosaltres?

Desenvolupament de producte o categoria de producte

Servei que té com a objectiu definir un nou concepte de producte o categoria de producte alimentari, des de la necessitat o idea o repte fins a la validació del prototip o mostra a petita escala testejada i validada pel consumidor o client real.

Fase 1. Generació de concepte de producte

Fase 2. Generació de mostres i prototips

Fase 3. Test de solució amb consumidor o client real

Solució si…

N

Vull crear un nou producte

N

Vull millorar un producte que ja tinc

N

Vull millorar l’envàs del meu producte

N

Vull adaptar el meu producte a la venda online

N

Vull crear una nova categoria de producte

N

Vull crear nos productes dins una categoria de producte

N

Vull millorar o crear un producte a partir del test en consumidor real d’un producte ja al mercat

Desenvolupament de noves solucions

Servei que té com a objectiu definir un nou concepte de solució, servei, procés, metodologia o model de negoci des de la detecció de necessitats i definició d’oportunitats fins a arribar a la proposta concreta testejada i validada per client final o client B2B.

Solució si…

N

Vull crear un servei al voltant d’un producte

N

Vull crear un model de negoci a partir d’un producte, servei, solució tecnològica, etc.

N

Vull crear o millorar un procés

N

Vull millorar o crear un servei a partir del test en consumidor real d’un ja en funcionament

Generació i validació de proves de concepte, prototips i mostres

Serveis i recursos per a generar i validar proves de concepte, prototips i mostres a petita escala de productes alimentaris i solucions dins la indústria alimentària.

Al CINGI-Foodlab disposem d’una cuina industrial totalment equipada per a poder realitzar proves de concepte, prototips i mostres de nous productes alimentaris.

Alhora es poden validar en consumidor o client real, ja que aquesta cuina està integrada en un auditori i té annexa una sala de tasts.

Solució si…

N

Vull crear un prototip de producte

N

Vull crear un prototip de producte i testejar-lo amb consumidor real

N

Vull un espai, una cuina industrial, on poder crear un prototip de producte sense haver d’aturar la meva producció diària

Testeig amb consumidor real

Dissenyem i executem el teu testeig a mida, centrant-nos en les necessitats del teu projecte, del teu producte o solució. El testeig es realitza amb consumidors reals. Testeig a través d’entrevistes individuals en profunditat, o bé grupals. Testeig per a diferents necessitats dins el procés de desenvolupament de producte o solució (innovació, marketing).

El testejadors són consumidors reals no entrenats escollits segons el target que necessitis. Disposem d’una àmplia base de dades de testejadors Foodlab.

Espais disponibles per al testeig: cuina industrial amb auditori, sala de cates i resta d’espais CINGI-Foodlab.

Solució si…

N

Vull testejar el meu producte amb consumidors reals

N

Vull testejar el meu producte (cuinat i menjat calent)

N

Vull poder cuinar i testejar un producte de 4a o 5a gamma

N

Vull un espai per a cuinar i testejar el meu producte amb consumidor real

N

Vull veure com un consumidor cuina el meu producte

N

Vull testejar un producte en comparació a altres del mercat o mercats

N

Vull veure com un consumidor cuina i degusta el meu producte (de l’envàs al plat)

N

Vull testejar el meu envàs de producte

N

Vull testejar una prova de concepte, prototip o mostra (innovació)

N

Vull testejar un producte abans de llançar-lo al mercat (marketing)

N

Vull testejar un producte que ja tinc al mercat per detectar possibles millores i innovar

Dinàmiques d’innovació

Grups de treball que troben solucions d’innovació a partir de necessitats detectades, oportunitats. Es generen solucions en forma de nous productes, nous serveis, nous processos logístics, nous processos tecnològics o nous models de negoci. Cada dinàmica té una durada de 4 o 5 dies.

 

Dinàmiques dins l’empresa.

Grup de treball format per persones de dins l’empresa i que ocupen rols clau en relació a la solució que es busca. Si es considera oportú es pot integrar un o diversos experts externs a l’organització.

Solució si…

N

Vull crear un nou concepte de producte o categoria de producte

N

Vull millorar un servei

N

Vull trobar un model de negoci a partir d’una solució (tecnològica per exemple)

Dinàmiques per sectors o clústers

Grup de treball format per representants dins d’un sector o dins d’un clúster per tal de trobar solucions a reptes, oportunitats o necessitats comunes.

Solució si…

N

Vull resoldre un repte comú al sector o clúster

N

Vull trobar oportunitats davant un repte

N

Vull detectar possibilitats de sinèrgies entre els membres dels sector o clúster

Dinàmiques per a resoldre un repte o buscar una solució a una necessitat.

Grup de treball format per diferents persones o representants de grups d’interès per a trobar solucions a una necessitat o oportunitat o repte comú i en el que poden aportar valor afegit.

Solució si…

N

Vull resoldre un repte comú a diferents persones o grups d’interès.

Dinàmica d’innovació en curs

Dinàmica per a resoldre necessitats:
A partir de les necessitats del sector hoteler en relació amb productes de 4a i 5a gamma, quins nous productes o solucions podria desenvolupar la indústria alimentària.

Si vols participar, deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Retirs d’innovació

El Cingi-Foodlab és l’espai adequat per a realitzar retirs d’innovació estratègica on pots utilitzar recursos com la cuina industrial, l’auditori, la sala de cates o de dinàmiques d’innovació o el porxo i els jardins exteriors.

Segons les teves necessitats t’organitzem un programa de dinàmiques d’innovació. Et podem presentar diverses opcions de partners o facilitadors per a dur-les a terme.

Si no vols que t’ho organitzem pots disposar dels espais del Cingi-Foodlab per a dur-ho a terme.

Solució si…

N

Vull realitzar una activitat d’innovació estratègica per la meva empresa

N

Vull que m’organitzin una activitat d’innovació estratègica per la meva empresa

N

Vull un espai adequat, fora de la meva empresa, per a realitzar una activitat d’innovació estratègica

N

Vull poder disposar d’un espai tot un dia, una setmana o un cap de setmana per a realitzar una activitat d’innovació per la meva empresa

Serveis finançats dins el Projecte PECT 'Girona, sistema alimentari sostenible'. Operació 'Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial Foodlab'. Aquest projecte està cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. I en un 25 % per la Diputació de Girona.