Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Girona.

Sistema Alimentari Sostenible 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a través del Foodlab-Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial (CINGi), participa com a soci en el PECT ‘Girona, Sistema alimentari sostenible’ amb l’operació ‘Dinamització de l’ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB’.
Aquest projecte de dinamització treballa al voltant dels dos eixos estratègics del Foodlab-CINGi, la innovació i la indústria alimentària, a través de quatre grups de serveis i activitats.

1. Dinàmiques d’innovació.

Grups multidisciplinaris que integren representants de la xarxa de valor de la cadena agroalimentària i de sectors afins, per a partir de necessitats detectades trobar solucions en forma de nous productes, nous serveis, nous processos logístics, nous processos tecnològics.
Una de les dinàmiques a dur a terme és trobar solucions d’innovació per a satisfer les necessitats del sector turístic en relació a productes de 4a i 5a gama.

2. Testeig i cocreació. Recurs: obrador

Posant en valor l’obrador i les demés instal·lacions de què disposa l’espai on s’ubica el Foodlab-CINGi proporcionar serveis de testeig i cocreació de productes centrats en el consumidor i usuari. Es vol contribuir així als processos de validació de prototips, proves de concepte, productes i serveis en els processos d’innovació i marketing de les empreses. 
Testeig en consumidors reals i no entrenats. 

3. Acceleració de projectes

Programa d’acceleració de projectes centrat en la indústria alimentària. Dinamització de l’espai de coworking.

4. Innovació oberta

Impulsar les sinèrgies entre empreses i startups per a l’acceleració corporativa i per al creixement de les empreses emergents. 
Impuls de la comunitat d’Ambaixadors del Foodlab-CINGi (experts, inversors, grups d’interès de l’ecosistema d’innovació en el sector alimentari, proveïdors i consumidors). 

Serveis finançats dins el Projecte PECT 'Girona, sistema alimentari sostenible'. Operació 'Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial Foodlab'. Aquest projecte està cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. I en un 25 % per la Diputació de Girona.